PrzygotowaniPolska - Rejestracja

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum przygotowanipolska.pl (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.

2. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 15 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).

3. Moderatorem Forum (zwanym dalej „Moderatorem”) jest podmiot wyznaczony przez Grupę Decyzyjną (zwaną dalej „Administratorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

4. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.

5. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego postanowienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia opracowane przez Administratora.

II. Użytkownicy

1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Forum w tym Moderatorów.

2. Akceptowane jest zamieszczanie lub używanie słów i określeń powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Karane natomiast będzie używanie tych określeń ponad miarę i bez powodu. Decydujący głos w tej kwestii ma administracja serwisu.

3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

6. Zabrania się umieszczania nieprzyzwoitych i obraźliwych avatarów, w przypadku wykrycia takowych, zostanie zablokowana możliwość ich wyświetlania.

7. Nie wolno obrażać innych użytkowników, przez co rozumie się używanie dopuszczonych regulaminem słów powszechnie uważanych za obelżywe personalnie wobec jednego z użytkowników forum. Działania takie będą tępione.

8. Użytkownicy zobowiązani są do publikowania postów z zachowaniem podstawowych zasad pisowni języka, w którym publikują. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, starać się unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

9. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, jeśli nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

10. Wszelkie problemy osobiste załatwia się poza przygotowanipolska.pl.

11. Osoba, która pierwszy raz naruszy Regulamin otrzymuje ostrzeżenie od Administratora lub Moderatora za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości lub w wątku Forum w którym doszło do naruszenia.

12. Osoba naruszająca drugi raz Regulamin otrzymuje drugie ostrzeżenie od Administratora lub Moderatora za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości lub w wątku Forum w którym doszło do naruszenia.

13. Osoba naruszająca Regulamin po raz trzeci otrzymuje stały zakaz wejścia na przygotowanipolska.pl, a jej konto zostanie usunięte.

14. Zakaz reklamy na Forum przygotowanipolska.pl. Przez reklamę rozumie się: reklamę produktów, usług, linkowanie do stron im poświęconych, jak również linkowanie do innych forum o zbliżonej do przygotowanipolska.pl tematyce oraz innych forum. Działanie takie będzie traktowane jako spam. Przez reklamę nie rozumie się postów i linków mających na celu ułatwienie dyskusji poprzez nakierowanie użytkownika na źródło informacji.

15. Wyjątkiem od zakazu reklamowania jest publikowanie linków do własnych blogów lub kanałów YouTube, etc. po wcześniejszym kontakcie z Administratorami celem uzyskania od nich zgody na taką promocję.

16. Użytkownik udziela nieodpłatnie administracji Forum prawa do dowolnego korzystania i rozpowszechniania wszelkich treści, które użytkownik udostępnił na forum.

17. W przypadku usunięcia konta, użytkownik zgadza się, aby treści, które już udostępnił pozostały na forum.

II. Ograniczenia.

1. Avatary (emblematy) ograniczone są rozmiarem: wysokość 200 , szerokość 200 pikseli i wielkością 20 kb.

2. Maksymalna wielkość pojedynczych obrazków lub zdjęć ( wstawianych do postów ) to 4,95 mb.

3. Każdy użytkownik może zagłosować raz w danej ankiecie.

4. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto (jako jeden użytkownik) na Forum.

5. Transakcje handlowe w obrocie nieprofesjonalnym załatwiane są w działach kategorii Giełda. Są to jedyne działy, gdzie akceptowane są ogłoszenia. Ogłoszenie musi być założone w dziale odpowiadającym jego treści.

5.1 Użytkownicy posiadający mniej niż 30 postów w działach tematycznych nie mają możliwości zakładania tematów, ani pisania w dziale Giełda.

5.2 Zakazane są ogłoszenia sprowadzania/pośrednictwa w zakupie przedmiotów, ogłoszenie musi dotyczyć przedmiotu posiadanego fizycznie.

5.3 Pisanie nowych postów przez właściciela, w szczególności mających na celu przeniesienie tematu na pierwszą stronę nie może być częstsze niż jeden raz na trzy dni.

5.4 Każdy użytkownik posiada prawo do zamknięcia i usunięcia swojego wątku po sfinalizowaniu transakcji.

5.5 Administracja Forum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawierane za pośrednictwem przygotowanipolska.pl.

5.6 Zakończone transakcje w obrocie nieprofesjonalnym Użytkownicy przygotowanipolska.pl mogą zakończyć komentarzem, korzystając z postu ogłoszenia. Wystawienie komentarza nie jest obligatoryjne i nie należy do obowiązków stron transakcji, jednakże jest mile widziane. Komentarz wystawiamy TYLKO do DOKONANYCH transakcji. Wszelkie opinie negatywne wystawiane "z zemsty" do transakcji, które nie doszły do skutku będą usuwane a osoba je wystawiająca może zostać ukarana aż do bana włącznie.

5.7 Transakcje niezakończone, wszelkiego rodzaju oszustwa, wyłudzenia oraz ich próby powinny być zgłaszane Administracji Forum celem umieszczenia ich autora na czarnej liście.

III. Administracja przygotowanipolska.pl

1. Posty niezgodne z tematyką danego Działu będą przenoszone do odpowiednich Działów lub kasowane.

2. Moderatorzy mają prawo do usunięcia postu, który obraża innych użytkowników lub narusza Regulamin Forum.

3. Moderatorzy mogą usunąć część danego postu, o ile ten narusza Regulamin.

4. Przypadkowe, powielające się posty zostaną usunięte.

5. Posty pozbawione treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym, napisane w celu wywołania kłótni, lub wzajemnej wrogości wśród forumowiczów będą kasowane.

6. Administrator i Moderatorzy maja zawsze racje a ich decyzje są bezdyskusyjne.

7. Wszelkie zmiany w regulaminie będą uwidocznione na tej stronie.

8. Administracja przygotowanipolska.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o losach i kierunku rozwoju Forum.

9. Baner i logo przygotowanipolska.pl są własnością Forum i ich powielanie lub kopiowanie jest możliwe tylko w określonych przypadkach, zawsze po uzyskaniu zgody właściciela Forum.

10. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.

11. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, fanpageu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum przygotowanipolska.pl po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

12. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do forum przygotowanipolska.pl i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.